array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/kelm/domains/kelm.solutions/public_html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/kelm/domains/kelm.solutions/public_html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48assert(): Calling assert() with a string argument is deprecated in /home/kelm/domains/kelm.solutions/public_html/Ip/Internal/Revision.php:44 KELM Solutions | Warunki realizacji

WARUNKI REALIZACJI

 

Właściwe wykonanie usługi związane jest nie tylko z kompetencjami w zakresie przetwarzania obrazów. Fotografia lotnicza wykonywana za pomocą zdalnie pilotowanych statków powietrznych podlega wielu regulacjom prawnym oraz dobrym praktykom w dziedzinie lotnictwa cywilnego. Kluczowe dla powodzenia misji są także warunki naturalne i techniczne.

Nasi operatorzy bezzałogowych statków powietrznych posiadają świadectwa kwalifikacji UAVO z odpowiednimi uprawnieniami, wydawane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, niezbędne do realizacji zadań komercyjnych. Operatorzy posiadają także ubezpieczenia OC pokrywające szkody do 100 tys. zł. 

Każde zadanie analizujemy z wyprzedzeniem uwzględniając: 

  • warunki fizyczne obszaru, np. ukształtowanie terenu, przeszkody terenowe, gęstość zabudowy, dostępność miejsc awaryjnego lądowania, itp.
  • warunki meteorologiczne prognozowane i w dniu realizacji lotów
  • ograniczenia obowiązujące w przestrzeni powietrznej i konieczność uzyskania pozwoleń [czytaj więcej]

W jakich warunkach możemy wykonywać loty?

Zdalnie pilotowane statki powietrzne podlegają tym samym uwarunkowaniom fizycznym, jakie dotyczą jednostek załogowych. Decydujące dla efektywności oraz bezpieczeństwa wykonania lotów są warunki pogodowe. Ostateczną decyzję o wykonaniu lotu podejmuje odpowiedzialny za jego powodzenie operator.

Nasze drony mogą wykonywać loty w temperaturach od -10 do +35 °C, przy prędkościach wiatru do 10 m/s oraz przy braku opadów atmosferycznych. Czynniki te mają zdecydowany wpływ na jakość otrzymanych zobrazowań, stąd w zależności od celu i charakteru misji planujemy kilka alternatywnych terminów wykonania.  

Jak szybko możemy działać?

Czas osiągnięcia gotowości do wykonania zadania zależny jest ściśle od jego charakteru, celu i zakresu.

Standardowe wykonanie fotografii czy ujęć video w lokalizacjach, w których nie występują ograniczenia pogodowe i formalne (np.konieczność uzyskania zezwoleń) obejmuje trzy etapy:

  • planowanie misji, obejmujące plan lotów i plan kadrów - 1 dzień roboczy
  • wykonanie zobrazowań - 1-2 dni roboczych
  • obróbka materiału - od 1 do kilku dni roboczych

Każda misja jest planowana indywidualnie. Im wcześniej znamy szczegóły zadania, tym sprawniej możemy działać.

Czym latamy?

Nasza flota "bezzałogowców" obejmuje cztero- i sześciowirnikowce, charakteryzujące się możliwością wykonania pełnego zawisu, czasem lotu do 20 minut, zasięgiem sterowania i przesyłu wizji do 2 km. Platformy mogą wykonywać misje autonomiczne, nadzorowane przez operatora.

Pracujemy także nad wdrożeniem samolotu bezzałogowego, mogącego wykonywać loty fotogrametryczne do 45 minut przy zasięgu sterowania i przesyłu wizji do 10 km.

Płatności?

Jesteśmy płatnikiem VAT i wystawiamy faktury VAT. Standardowy termin płatności bezgotówkowych wynosi 7 dni roboczych od daty sprzedaży.