array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/kelm/domains/kelm.solutions/public_html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/kelm/domains/kelm.solutions/public_html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48assert(): Calling assert() with a string argument is deprecated in /home/kelm/domains/kelm.solutions/public_html/Ip/Internal/Revision.php:44 Trasa S7 - ortofotomapa

inwentaryzacja działek w ciągu trasy S7
LUBIEŃ - NAPRAWA

ZADANIE...

Celem zadania było wykonanie precyzyjnej ortofotomapy wysokiej rozdzielczości, która pozwoliła na dokonanie inwentaryzacji licznych i rozproszonych działek leżących w ciągu budowanej trasy S7 na odcinku Lubień - Naprawa. Inwentaryzacja wykonana została na odcinku o łącznej długości 7,9 km w pasie 300 m względem osi trasy i obejmowała także planowane strefy MOP i węzły drogowe.

 REZULTATY...

W rezultacie realizacji opracowana została szczegółowa ortofotomapa całego odcinka z dokładnością sytuacyjną 3 cm i rozdzielczością terenową piksela 2 cm/px, pozwalająca na identyfikację nawet niewielkich obiektów w obrębie poszczególnych działek. Ortofotomapa może stanowić podkład mapowy w środowisku projektowym, stąd opracowana została w popularnym formacie rastrowym GeoTIFF. Podzielona została także na 35 arkuszy mapowych formatu A3 w skali 1:1500.