inwentaryzacja hal magazynowych
SOSNOWIEC

ZADANIE...

Celem zadania było wykonanie fotografii elewacji, dachów oraz ciągów komunikacyjnych wokół budynków magazynowych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Sosnowcu w związku z prowadzonymi na sąsiednich działkach pracami budowlanymi. Charakter prac, związany z utwardzaniem gruntu wywołującym drgania w bliskości fotografowanych obiektów skłonił Generalnego Wykonawcę inwestycji budowlanej do pozyskania materiału dowodowego zabezpieczającego przed ewentualnymi roszczeniami odszkodowawczymi ze strony sąsiadów.

 Materiał fotograficzny wykonany za pomocą bezzałogowego statku powietrznego. W rezultacie opracowane zostały katalogi fotografii dla każdej z elewacji zagrożonych bezpośrednio ewentualnymi skutkami prac budowlanych. Całość ujęta została w formie raportu z inwentaryzacji przed rozpoczęciem oraz po zrealizowaniu inwestycji budowlanej, co pozwoliło porównać fotografie w celu identyfikacji ewentualnych znaczących uszkodzeń. Wysoka rozdzielczość fotografii wykonywanej w odległości 20-30 m od obiektów dała możliwość identyfikacji nawet niewielkich zmian w strukturze zewnętrznej pokrywy elewacji, dachów oraz ciągów komunikacyjnych i powierzchni parkingowych.