array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/kelm/domains/kelm.solutions/public_html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/kelm/domains/kelm.solutions/public_html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48assert(): Calling assert() with a string argument is deprecated in /home/kelm/domains/kelm.solutions/public_html/Ip/Internal/Revision.php:44 Racibórz

inwentaryzacja terenów inwestycyjnych
RACIBÓRZ

ZADANIE...

Celem głównym było dostarczenie fotografii wykonanych z powietrza, obrazujących w atrakcyjny i czytelny sposób tereny inwestycyjne położonych w granicach administracyjnych Raciborza.

Określono 10 lokalizacji, które wchodziły w zakres opracowania zgodnie ze standardami PAIiIZ witryny internetowej promującej tereny inwestycyjne w ramach programu "Invest in Racibórz". Fotografie wykonane zostały nad wskazanymi obszarami z bezzałogowego statku powietrznego przy dogodnych warunkach oświetlenia. Główny punkt koncentracji skierowany był na pokazanie obiektów w szerszej perspektywie, z uwzględnieniem położenia względem centrum miasta.

REZULTAT...

 W rezultacie opracowane zostały zestawy fotografii (8-10 dla każdego obiektu), na wybranych fotografiach zaprezentowano obrysy terenów promowanych w ramach programu "Invest in Racibórz". Fotografie przekazane zostały po podstawowej obróbce graficznej w formie plików DNG i JPG.

Rezultaty realizacji stanowią uzupełnienie merytorycznej treści strony internetowej Invest in Racibórz.