array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/kelm/domains/kelm.solutions/public_html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/kelm/domains/kelm.solutions/public_html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48assert(): Calling assert() with a string argument is deprecated in /home/kelm/domains/kelm.solutions/public_html/Ip/Internal/Revision.php:44 KELM Solutions | Ortofotomapy


ORTOFOTOMAPY

potrzebujesz...

... uzyskać kompletny i aktualny obraz dużego obszaru w wysokiej rozdzielczości?

A może chcesz zwymiarować wybrane elementy obszaru z wysoką dokładnością bez konieczności udawania się w teren z taśmą mierniczą?

Albo potrzebujesz porównać w czasie zmiany, jakie zachodzą na wybranym obszarze?

my możemy...

... wykonać:

  • zdjęcia barwne i podczerwone w rozdzielczości do 6000 x 4000px (do 300 dpi)
  • ortofotomapę z georeferencją w wybranym układzie współrzędnych z dokładnością sytuacyjną XY do 2 cm oraz terenową rozdzielczością piksela (GSD) do 1 cm / px
  • opracowanie cyklicznych ortofotomap przedstawiające zmiany w czasie

 jak to wykorzystać?

Ortofotomapy wykonywane z niskiego pułapu charakteryzują się dużą dokładnością odwzorowania szczegółów terenowych. Dodatkowo przy zastosowaniu georeferencji GNSS RTK możliwe jest "wpasowanie" szerokiego obrazu terenu w określony układ odniesienia, co z kolei umożliwia zastosowanie ortofotomapy jako podkładu do prac geodezyjnych i projektowych

Ze względu na swoją wszechstronność ortofotomapa może być stosowana w wielu innych branżach m.in. do wykonywania przedmiarów, oceny stanu terenu i obiektów przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu prac terenowych, a także do prowadzenia analizy zmian, badania skupisk (roślinność, zwierzęta), itp.

Rezultaty mogą stanowić doskonały materiał podstawowy lub uzupełnienie w ocenie szkód wywołanych kataklizmami i pomagają w planowaniu przestrzennym.

Rekomendujemy ten produkt szczególnie użytkownikom z branży inżynierii budowlanej, planowania przestrzennego, geodezji, ochrony środowiska naturalnego i rolnictwa. Materiały mogą mieć zastosowanie także w branży ubezpieczeń oraz nieruchomości.

jak to robimy?

Każdy lot wykonywany jest po wcześniejszej analizie obiektu zainteresowania i jego otoczenia. Do obrazowania używamy aparatów fotograficznych bezlusterkowych oraz kamer sportowych o rozdzielczościach od 12 do 24 Mpx. Zdjęcia wykonywane są najczęściej pionowo (nadir), lot odbywa się po zaprogramowanej trasie z uwzględnieniem zadanych parametrów dokładności. 

W celu otrzymania ortofotomapy z wysoką dokładnością georeferencji wykorzystujemy naziemne fotopunkty i punkty kontrolne wyznaczane z użyciem GPS/GNSS RTK.

Ujęcia wykonujemy z platform wielowirnikowych, a także z samolotu w zależności od szczegółów zadania. Możliwe jest wykonanie wielu lotów w ciągu jednego dnia co pozwala optymalizować czas pracy w terenie. Otrzymane obrazy poddawane są obróbce z użyciem  oprogramowania fotogrametrycznego oraz GIS (oprogramowanie do przetwarzania informacji przestrzennej).

Rezultaty dostarczane są w postaci plików graficznych w formacie GeoTIFF, PNG lub JPG z plikami georeferencji (WorldFile). Z uwagi na wysoką rozdzielczość pliki są dzielone na części, tzw. kafelki. Przykładowo ortofotomapa obszaru ok. 20 ha przy rozdzielczości terenowej 2 cm/px w formacie GeoTIFF może zajmować 1-2 GB pamięci dyskowej.

Istotne dla precyzji są warunki pogodowe, wpływające na jakość obrazu, takie jak wilgotność powietrza, oświetlenie słoneczne oraz wiatr. Dlatego wykonanie ortofotomapy planujemy z wyprzedzeniem, wliczając zapasowe terminy realizacji umożliwiające dobranie optymalnych warunków do lotu.