GEOINFORMACJA

jeżeli potrzebujesz...

... dokonać analizy przestrzennej, związanej np. ze spadkami terenu, nasłonecznieniem, zacienieniem, widocznością itp.?

my możemy...

... wykonać:

  • model terenu lub ortofotomapę
  • podstawowe analizy przestrzenne nasłonecznienia, zacienienia, widoczności, spadku terenu, ekspozycji teneru

 jak to wykorzystać?

Rekomendujemy ten produkt branży inżynierii budowlanej, projektantom i analitykom w różnych obszarach. Materiały mogą mieć też zastosowanie w rolnictwie i ochronie środowiska naturalnego.

jak to robimy?

Wykorzystujemy materiały opracowane na podstawie danych z lotów BSP oraz ze źródeł zewnętrznych. Wykorzystujemy oprogramowanie GIS do prowadzenia analiz przestrzennych.