array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/kelm/domains/kelm.solutions/public_html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/kelm/domains/kelm.solutions/public_html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48assert(): Calling assert() with a string argument is deprecated in /home/kelm/domains/kelm.solutions/public_html/Ip/Internal/Revision.php:44 KELM Solutions | Numeryczne Modele Wysokościowe DEM

NUMERYCZNE MODELE TERENU (DEM)

jeżeli potrzebujesz...

... uzyskać informację o rzeźbie terenu, wysokości przeszkód terenowych, wzajemnych relacjach wysokościowych, odległościowych i powierzchniowych?

A może chcesz przeprowadzić analizy na gęstej chmurze punktów lub rastrze wysokościowym?

Albo potrzebujesz porównać w czasie zmiany, jakie zachodzą na wybranym obszarze?

my możemy...

... wykonać:

  • numeryczne modele wysokościowe (tzw. DEM) z georeferencją w wybranym układzie współrzędnych z dokładnością sytuacyjną XY do 3 cm oraz wysokościową Z do 20 cm
  • chmury punktów z podstawową klasyfikacją punktów
  • rastry wysokościowe o rozdzielczości do 10 cm/px

 jak to wykorzystać?

Numeryczne Modele Wysokościowe (ang. Digital Elevetion Models) mają zastosowanie na różnych płaszczyznach analitycznych oraz projektowych. Dane wysokościowe pozyskane z niskiego pułapu charakteryzują się dużą dokładnością odwzorowania szczegółów terenowych. Zasadniczo możliwe jest uzyskanie dokładności wysokościowej modelu na poziomie kilkunastu centymetrów. Model wysokościowy uzyskany w ten sposób doskonale nadaje się jako narzędzie dla projektantów, wspomagając wyobrażenie przestrzeni projektowej, jednocześnie lokalizując obiekt z dużą dokładnością w określonym układzie współrzędnych. W określonych warunkach DEM może także ułatwić prace geodezyjne związane np. z generowaniem poziomnic, map spadków, itp.

DEM ma także szerokie zastosowanie w procesach analizy danych przestrzennych (GIS), w obszarze modelowania hydrologicznego, geologicznego, związanego z nasłonecznieniem.

Rekomendujemy ten produkt szczególnie użytkownikom z branży inżynierii budowlanej, planowania przestrzennego, geodezji, ochrony środowiska naturalnego i rolnictwa oraz analizy informacji przestrzennej

jak to robimy?

Każdy lot wykonywany jest po wcześniejszej analizie obiektu zainteresowania i jego otoczenia. Do obrazowania używamy aparatów fotograficznych bezlusterkowych o rozdzielczościach do 24 Mpx. Zdjęcia wykonywane są najczęściej pionowo (nadir), lot odbywa się po zaprogramowanej trasie z uwzględnieniem zadanych parametrów dokładności. 

W celu otrzymania modelu z wysoką dokładnością georeferencji wykorzystujemy naziemne fotopunkty i punkty kontrolne wyznaczane z użyciem GPS/GNSS RTK.

Ujęcia wykonujemy z platform wielowirnikowych, a także z samolotu w zależności od szczegółów zadania. Możliwe jest wykonanie wielu lotów w ciągu jednego dnia co pozwala optymalizować czas pracy w terenie. Otrzymane obrazy poddawane są obróbce z użyciem  oprogramowania fotogrametrycznego oraz GIS (oprogramowanie do przetwarzania informacji przestrzennej).

Rezultaty dostarczane są w postaci rastrów w formacie GeoTIFF lub chmury punktów XYZ lub LAS.

Istotne dla precyzji są warunki pogodowe, wpływające na jakość obrazu, takie jak wilgotność powietrza, oświetlenie słoneczne oraz wiatr. Dlatego wykonanie modelu planujemy z wyprzedzeniem, wliczając zapasowe terminy realizacji umożliwiające dobranie optymalnych warunków do lotu.