film promocyjny ośrodka narciarskiego Beskid Sport Arena
SZCZYRK

ZADANIE...

Projekt miał na celu wyprodukowanie klipu reklamowego promującego otwarty w grudniu 2016 r. nowy ośrodek narciarski Beskid Sport Arena w Szczyrku - Biłej. Założeniem było stworzenie atrakcyjnego filmu, opartego o motyw "budzenia się do życia", zawierającego lektorską ścieżkę dźwiękową prezentującą walory ośrodka i infrastruktury technicznej. 

REZULTAT...

W efekcie prac wyprodukowano dwa oddzielne klipy o czasie trwania 01:30 min oraz 04:00 min. Pierwszy z nich przedstawiał Beskid Sport Arena w przededniu otwarcia, miał dynamiczny charakter, prezentował najistotniejsze walory ośrodka. Scenariusz drugiego, dłuższego filmu, oparty został o treść narracji lektorskiej opracowanej przez Zleceniodawcę i skupiał się na szczegółowym przedstawieniu elementów infrastruktury i identyfikacji wizualnej BSA. 

W realizacji wykorzystano zróżnicowane ujęcia, w tym ujęcia naziemne, dynamiczne ujęcia stabilizowane oraz ujęcia lotnicze wykonywane bezzałogowymi statkami powietrznymi. Uzupełnienie obrazu ruchomego stanowiły dwie serie fotografii barwnych z ziemi i powietrza, podkreślające atrakcyjność Beskid Sport Arena.